Privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, hierna ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerkt. Synso B.V. acht een zorgvuldige verwerking van uw gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden met de grootste zorg behandeld en dienovereenkomstig verwerkt. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat:

 • wij vermelden duidelijk het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we aan de hand van deze privacyverklaring;
 • wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst en vooral uitdrukkelijk uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin die toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en vragen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens op uw verzoek.

Synso B.V. is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Wij raden u ten zeerste aan dit document grondig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bewerkt op 30-03-2023 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Terwijl u door onze online winkel navigeert, verzamelen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij de verstrekking duidelijk is dat ze aan ons ter verwerking worden verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam en adres
 • Telefoon
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw bijnaam
 • Uw (profiel-)foto
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze webwinkel wordt u gevraagd u te registreren. Na registratie slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op met de door u opgegeven gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens om te voorkomen dat u ze steeds opnieuw moet uitwerken en om contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet met andere partijen delen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wij zijn overeengekomen of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel, kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang tot het klantenportaal

Via ons klantenportaal kunt u uw gegevens raadplegen, beschrijven en wijzigen via een administratieve omgeving die uitsluitend aan uw account is gekoppeld.

Afhandeling van bestellingen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te handelen. Als het delen van uw persoonlijke gegevens met derden noodzakelijk is om uw bestelling vlot af te handelen, zullen wij dat doen. Meer informatie daarover vindt u in deze privacyverklaring.

Publiciteit

Wij zullen u, naast de informatie op deze onze website, ook informeren over nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via sociale media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarin u gevraagd wordt verschillende gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U beslist zelf welke gegevens u ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is om deze volledig te beantwoorden en te verwerken. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij geïnteresseerde klanten informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link om u uit te schrijven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees.

Telefoon

Door onze online winkel te bezoeken, worden de volgende gegevens openbaar gemaakt zodat iedereen ze kan zien op het internet:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw (profiel-)foto
 • door uzelf verstrekte informatie

Je beslist zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat je achteraf traceerbaar blijft. Wij anonimiseren openbare gegevens op uw verzoek.

Advertenties

Onze online winkel toont advertenties.

Bekendmaking aan derden

Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde partners. Deze partners zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Onze online winkel bevat social media buttons. Ook de beheerders van deze knoppen verzamelen op deze manier uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Derden gebruiken ook cookies die door ons zijn ingeschakeld. Het staat u vrij om cookies te wissen en uit te schakelen via uw webbrowser. Houd er rekening mee dat onze website daarna mogelijk niet meer optimaal werkt. Wij hebben met derden die cookies gebruiken overeenkomsten gesloten over het gebruik van cookies en toepassingen. Wij hebben echter geen volledige controle over de gegevens die door derden worden verzameld. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met cookies verwijzen wij naar hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen periodiek wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google analytics om bepaalde bezoekersprocessen te volgen. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder staan we toe dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten en tenslotte laten we Google alle IP-adressen anonimiseren. Deze informatie wordt gebruikt om u te helpen een product te selecteren dat aansluit bij uw interesses en om u promoties te tonen voor producten waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Zonder deze cookies mist u persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

Veiligheid

Wij nemen extra veiligheidsmaatregelen om misbruik van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen en te beperken. Wij nemen met name de volgende maatregelen:

 • de toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt door een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • wij nemen fysieke maatregelen om de toegang tot de systemen met persoonsgegevens te beperken;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Socket Layers of SSL), waardoor alle informatie tussen u en onze website wordt beperkt wanneer u persoonlijke gegevens invult.

Bewaartermijnen

De in de bovenstaande paragrafen genoemde persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantietermijnen. Daarna kunnen wij uw gegevens tot één jaar bewaren voor de bovengenoemde statistische doeleinden. De gegevens worden daarna gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om ze langer te bewaren (zoals een fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betalingsgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via externe links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u ten zeerste aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens ze te gebruiken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen zodat u volledig op de hoogte bent van eventuele aanpassingen.

Uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Vragen over ons privacybeleid of over de toegang tot of wijziging (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u altijd aan ons richten. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld. U kunt ook verzoeken de gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Bovendien kunt u een gegevensexport aanvragen voor de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of u kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om u te identificeren. Als het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van die cookie bij uw verzoek voegen. U vindt deze cookies in de instellingen van uw webbrowser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u vragen ze te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard zijn wij u graag van dienst als u nog klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens. Volgens de privacywetgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen een dergelijke verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Synso B.V.
Molenstraat 66
5431BZ Cuijk
Nederland
info@synso.nl
085 – 06 03 013

Scroll naar boven